Obľúbený letný nápoj sangria je ďalší alkohol, ktorý sa zrejme dočká chráneného zemepisného označenia pôvodu.

Ak si v budúcnosti objednáte sangriu, najskôr pôjde o produkt pochádzajúci z Pyrenejského poostrova, teda zo Španielska či Portugalska. Spoločnú žiadosť zástupcov týchto dvoch krajín na chránené zemepisné označenie Európska komisia a Európsky parlament schválili. Aby však bola novela nariadenia 1601/91 platná, je potrebný ešte aj súhlas Rady EU. Vzhľadom k tomu, že došlo k predbežnej dohode medzi Európskym parlamentom a Radou Európskej únie, je vysoko pravdepodobné, že Rada Európskej únie súhlas dá.

Čo je obsahom novej legislatívy?

Predpis má okrem množstva alkoholu (4,5 – 12 percent) stanovovať aj to, že sangria nesmie obsahovať žiadne farbivá. Spotrebiteľ tak bude mať istotu, že kupovaný produkt spĺňa isté parametre. Predpis má tiež počítať s jednoročnou lehotou pre jeho zavedenie do praxe. V tejto lehote by tak výrobcovia mohli dopredať súčasné zásoby a upraviť etikety tak, aby korešpondovali s európskou legislatívou. Miesto exotického nápisu sangria si však budú musieť vystačiť napríklad s označením „aromatizovaný vínny nápoj“. Názov sangria budú môcť používať výlučne Španieli a Portugalci.

2021 © Svetnapojov.sk. Tvorba webu a webdizajn RIESENIA.com